VEDTEKTER FOR DISPOSISJONSFONDET I TEKNOLOGISK MATFORUM

Her er vedtektene for Disposisjonsfondet i Teknologisk Matforum.

Fondet ble opprettet den 13. april 1967 og skal anvendes til beste for foreningen og dens medlemmer. 

 

Fondets grunnkapital skal være minimum Kr. 50.000,-.  Renteinntektene skal uavkortet tilføres Fondet til grunnbeløpet er nådd.

 

Renteavkastningen, samt deler av overskytende grunnkapital, skal kunne anvendes som nedenfor anført:

 

I           Forumets drift.

II          Stipendtildelinger

 

Forumets styre kan også innstille til bruk for andre formål.

 

Fondet skal forvaltes av et eget ansvarlig utvalg på tre medlemmer, hvorav to ikke skal være medlemmer av styret.  Disse to velges ved simpelt flertall på årsmøtet.  Forumets styreleder er selvskreven medlem av utvalget og fungerer som fondsstyrets leder.

 

Alle søknader og bevilgninger av midler fra fondet sendes styret, som gir sin innstilling til fondsstyret.  Fondsstyret fatter endelig vedtak.  Hvis fondsstyrets avgjørelser avviker fra den innstilling styret for forumet har inngitt kan saken fremlegges for årsmøtet for endelig avgjørelse.

 

Fondets midler kan kun anbringes i sikre omsettelige verdipapirer.  Renteavkastningen settes i bank til høyeste rente.

 

Endringer i dette reglementet kan bare fattes på forumets årsmøter, etter å ha vært oppført på saksliste - og det kreves 2/3 flertall blant medlemmene.

 

Ved forumets opphør vises til § i forumets lover.   

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×