Styret i Teknologisk Matforum

Fra venstre Kenneth Fredriksen, Eirin Schrøder, Stig-Yngve B. Pedersen (styreleder), Renate Brynhildsen, Lars Erik Pettersen (nestleder i styret) og Anne-Lise Iversen (daglig leder).

Morten Sivertsvik og Helen Hoem var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Stig-Yngve B. Pedersen er utdannet ved Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole i Trondheim.  Jobberfaring:  Mattilsynet Asker og Bærum 1988/89, BWL/Tysnes 89/93, Tetra Laval Food, DFS fra 1993-2011, Multivac 2011 - des. 2018.  Driver nå firmaet Bare Stig.  Stig har - før han ble styreleder - også bidratt som fast teknisk ansvarlig ved Næringsmiddeldagene i flere år.  Han har sittet i styret siden 2009.  I 2010 ble han nestleder og i 2013 ble han styreleder i Teknologisk Matforum.

E-post:  stigybp@gmail.com

 

Lars Erik Pettersen er kvalitets- og utviklingssjef i Askim Frukt og Bærpresseri AS, hvor han har arbeidet siden mai 2015. Han er født i 1977 og er utdannet Næringsmiddelkandidat fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU).  Han har arbeidet ved Mills i Fredrikstad som laboratorieingeniør (2005-2007), driftssjef ved Askim Frukt og Bærpresseri (2007-2010), Key Account Manager for drikkevareindustri og fagsjef næringsmiddelhygiene i Lilleborg Profesjonel (2014-2014) og er nå tilbake ved Askim Frukt og Bærpresseri som kvalitets- og utviklingssjef.  Lars Erik har sittet i styret siden 2015 og er nå nestleder i styret.  Han har også tidligere vært aktiv som møteleder og også foredragsholder under TeMa-dager som har vært arrangert av Teknologisk Matforum.

E-post:  lars.erik@afb.no

 

Kenneth Fredriksen er ass.kvalitetsleder i Bama Trading, Bama Gruppen AS, hvor han har arbeidet siden mai 2015.  Før dette var han kvalitetssjef kjeder i Coop Norge Handel.  Han er født i 1971 og har sin utdannelse fra Høyskolen i Sør-Trøndelag med en Bachelor i Matteknologi (2010) og en Master i Ledelse av Teknologi (2012).  Kenneth har siden 1990 og frem til idag arbeidet innen de fleste områder av næringsmiddelindustrien og innehar svennebrev både som butikkslakter og kjøttskjærer.  Han har tidligere vært ansvarlig for bedømmelse av svenneprøver i butikkslakterfaget for Oslo og Akershus, og har arbeidet som yrkesfaglærer i den videregående skolen der han har undervist i næringsmiddelfag.  Kenneth har vært varamedlem siden 2014 og ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2018.

E-post:  kenneth.fredriksen@bama.no

 

Morten Sivertsvik er forskningssjef i Nofima og leder avdeling Prosessteknologi i Måltidets Hus, Stavanger.  Har vært forsker eller forskningsleder i Nofima siden 1992.  Han har en mastergrad i industriell kjemi fra NTNU, en doktorgrad i matvitenskap fra NMBU og er også emballeringsøkonom DNE.  Morten har ledet og vært involvert i mange nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, spesielt innen sjømat, emballeringsteknologi og skånsom prosessteknologi.  Morten har vært varamedlem siden 2018 og ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2019.

E-post:  morten.sivertsvik@nofima.no

 

Eirin Schrøder er Business Unit Manager Chemistry & Food Consulting i Eurofins Food & Feed Testing Norway AS, hvor hun har arbeidet siden 2015,  Eirin er matteknolog fra Høyskolen i Ålesund (nå NTNU) og har 18 års erfaring fra næringsmiddelindustri.  Erfaringen kommer fra Orkla Health, Maskinpakking, Stranda Spekemat og Norferm.  I Orkla Health jobbet Eirin som Senior Quality Advisor i den sentrale kvalitetsavdelingen og var godkjent som revisor av leverandører til Orkla.  I Maskinpakking hadde Eirin ulike stillinger, 2 år i salgs- og markedsavdelingen, 5 1/2 år som avdelingsleder for næringsmiddelavdelingen og 1/2 år med kvalitetsarbeid.  I Stranda Spekemat var hun ansatt som kvalitetsleder, mens i Norferm, der karrieren startet, jobbet hun i bedriftens laboatorium.  Eirin har vært varamedlem siden 2018 og ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2019.

E-post:  eirinschroder@eurofins.no

 

Renate Brynhildsen er seniorkonsulent logistikk i Felleskjøpet Rogaland Agder, hvor hun har jobbet siden 2011, først som logistikkleder for datterselskapet Marinpet AS - produsent av hundefor - senere som logistikkleder for datterselskap AM Nutrition - produsent av erte-råvarer til næringsmidler og kjæledyrfor.  Siden 2016 har oppgavene primært vært prosjektledelse i morselskapet og tollansvar med spesialisering mot næringsmidler i konsernet.  Hun har en Bachelor i Skipsfart og Logistikk fra Høgskolen i Vestfold (nå USN) (2009), og er inne i siste fase av Masteroppgave i studiet EMBA ved Universitetet i Stavanger (2019).  Renate ble valgt inn i TeMa's styre som varamedlem i 2019.

E-post:  renate.brynhildsen@fkra.no

 

Helen Hoem er Supplier Assurance Manager i Findus Norge AS.  Hun har en Bachelor i ernæring (2014) og Master i Matvitenskap fra NMBU med fordypning i mattrygghet og -kvalitet (2017).  Tema for masteroppgaven var matsvinn i forbrukerperspektiv.  I studietiden jobbet hun blant annet som sommervikar ved Tine Meieriet i Tresfjord med produksjon av Ridderost.  Helen har mange spennende år foran seg i matindustrien.  Hun ble valgt inn i TeMa's styre som varamedlem i 2019.

E-post:  hoem.helen@gmail.com

 

Anne-Lise S. Iversen er fast ansatt som daglig leder i Teknologisk Matforum og har vært tilknyttet foreningen siden 1981 - først på frilansbasis, så ansatt i full stilling fra 1994.  Hun arbeidet på Hermetikkindustriens Laboratorium (nå Nofima) fra 1971-1980.  Hun er utdannet engelsk oversetter og drev i frilansperioden også eget oversetterfirma.  Anne-Lise deltar på styremøtene i kraft av referent og daglig leder, men er ikke en del av det valgte styre som sådan.

E-post: post@teknologiskmatforum.no eller anne-lise.iversen@teknologiskmatforum.no 

 

Teknologisk Matforum

Postadresse:  Madlatuå 1 C, 4045 Hafrsfjord

Telefon: 51 54 92 91

E-post:  post@teknologiskmatforum.no

http://teknologiskmatforum.no           

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×