Styret i Teknologisk Matforum

Styret i Teknologisk Matforum 2020/2021

Fra venstre Renate Brynhildsen, Eirin Schrøder, Kolbjørn Hole, Stig-Yngve B. Pedersen (styreleder), Anne-Lise Iversen (daglig leder), Helen Hoem, Morten Sivertsvik og  Lars Erik Pettersen

Stig-Yngve B. Pedersen er utdannet ved Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole i Trondheim.  Jobberfaring:  Mattilsynet Asker og Bærum 1988/89, BWL/Tysnes 89/93, Tetra Laval Food, CFS fra 1993-2011, Multivac 2011 - des. 2018. han har drevet firmaet Bare Stig og er nå ansatt i Fatland AS.  Stig har - før han ble styreleder - også bidratt som fast teknisk ansvarlig ved Næringsmiddeldagene i flere år.  Han har sittet i styret siden 2009.  I 2010 ble han nestleder og i 2013 ble han styreleder i Teknologisk Matforum.

E-post:  stigybp@gmail.com

 

Lars Erik Pettersen er kvalitets- og utviklingssjef i Askim Frukt og Bærpresseri AS, hvor han har arbeidet siden mai 2015. Han er født i 1977 og er utdannet Næringsmiddelkandidat fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU).  Han har arbeidet ved Mills i Fredrikstad som laboratorieingeniør (2005-2007), driftssjef ved Askim Frukt og Bærpresseri (2007-2010), Key Account Manager for drikkevareindustri og fagsjef næringsmiddelhygiene i Lilleborg Profesjonel (2014-2014) og er nå tilbake ved Askim Frukt og Bærpresseri som kvalitets- og utviklingssjef.  Lars Erik har sittet i styret siden 2015 og er nå nestleder i styret.  Han har også tidligere vært aktiv som møteleder og også foredragsholder under TeMa-dager som har vært arrangert av Teknologisk Matforum.

E-post:  lars.erik@afb.no

 

Morten Sivertsvik er forskningssjef i Nofima og leder avdeling Prosessteknologi i Måltidets Hus, Stavanger.  Har vært forsker eller forskningsleder i Nofima siden 1992.  Han har en mastergrad i industriell kjemi fra NTNU, en doktorgrad i matvitenskap fra NMBU og er også emballeringsøkonom DNE.  Morten har ledet og vært involvert i mange nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, spesielt innen sjømat, emballeringsteknologi og skånsom prosessteknologi.  Morten har vært varamedlem siden 2018 og ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2019.

E-post:  morten.sivertsvik@nofima.no

 

Eirin Schrøder er Business Unit Manager Chemistry & Food Consulting i Eurofins Food & Feed Testing Norway AS, hvor hun har arbeidet siden 2015.  Hun leder avdelingen for kjemianalyser og Food Consulting, hvor hun jobber med rutineanalyser, prosjektanalyser og konsulentvirksomhet for hele matens verdikjede.  Eirin er matteknolog fra Høyskolen i Ålesund (nå NTNU) og har 18 års erfaring fra næringsmiddelindustri.  Erfaringen kommer fra Orkla Health, Maskinpakking, Stranda Spekemat og Norferm.  I Orkla Health jobbet Eirin som Senior Quality Advisor.  I Maskinpakking hadde Eirin ulike stillinger, salg/marked, avdelingsleder for næringsmiddelavdelingen og kvalitetskoordinator.  I Stranda Spekemat var hun ansatt som kvalitetsleder, mens i Norferm, der karrieren startet, jobbet hun i bedriftens laboatorium.  Eirin har vært varamedlem siden 2018 og ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2019.

E-post:  eirinschroder@eurofins.no

 

Kolbjørn Hole er senior prosjektingeniør i Orkla Confectionery & Snacks AS ved Nidar-fabrikken i Trondheim, hvor han har arbeidet siden 1990.  Kolbjørn er utdannet maskiningeniør fra Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole og har altså over 30 års erfaring fra næringsmiddelindustrien.  I tillegg til ingeniørutdanningen har Kolbjørn gjennomført flere interne og eksterne etterutdanningsløp i økonomi og prosjektledelse.  Kolbjørn har erfaring fra flere ulike stillinger i Nidar både i produksjonsledelse og i teknologiutvikling.  De siste årene har han hatt ansvar for teknologi i flere store produktlanseringer og større forbedringsprosjekter ved Nidar-fabrikken i Trondheim.  Han ble valgt inn som styremedlem i TeMa i 2020.

E-post: kolbjorn.hole@orkla.no

 

Renate Brynhildsen er seniorkonsulent logistikk i Felleskjøpet Rogaland Agder, hvor hun har jobbet siden 2011, først som logistikkleder for datterselskapet Marinpet AS - produsent av hundefor - senere som logistikkleder for datterselskap AM Nutrition - produsent av erte-råvarer til næringsmidler og kjæledyrfor.  Siden 2016 har oppgavene primært vært prosjektledelse i morselskapet og tollansvar med spesialisering mot næringsmidler i konsernet.  Hun har en Bachelor i Skipsfart og Logistikk fra Høgskolen i Vestfold (nå USN) (2009) og en Executive Master in Business Administration ved Universitetet i Stavanger (2019).  Renate ble valgt inn i TeMa's styre som varamedlem i 2019.

E-post:  renate.brynhildsen@fkra.no

 

Helen Hoem er Supplier Assurance Manager i Findus Norge AS.  Hun har en Bachelor i ernæring (2014) og Master i Matvitenskap fra NMBU med fordypning i mattrygghet og -kvalitet (2017).  Tema for masteroppgaven var matsvinn i forbrukerperspektiv.  I studietiden jobbet hun blant annet som sommervikar ved Tine Meieriet i Tresfjord med produksjon av Ridderost.  Helen har mange spennende år foran seg i matindustrien.  Hun ble valgt inn i TeMa's styre som varamedlem i 2019.

E-post:  hoem.helen@gmail.com

 

Anne-Lise S. Iversen er fast ansatt som daglig leder i Teknologisk Matforum og har vært tilknyttet foreningen siden 1981 - først på frilansbasis, så ansatt i full stilling fra 1994.  Hun arbeidet på Hermetikkindustriens Laboratorium (nå Nofima) fra 1971-1980.  Hun er utdannet engelsk oversetter og drev i frilansperioden også eget oversetterfirma.  Anne-Lise deltar på styremøtene i kraft av referent og daglig leder, men er ikke en del av det valgte styre som sådan.

E-post: post@teknologiskmatforum.no eller anne-lise.iversen@teknologiskmatforum.no 

 

Teknologisk Matforum

Postadresse:  Madlatuå 1 C, 4045 Hafrsfjord

Telefon: 966 18 200

E-post:  post@teknologiskmatforum.no

http://teknologiskmatforum.no           

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×