Om Teknologisk Matforum

TeMa-logo.png

En møteplass for hele Næringsmiddelbransjen

Teknologisk Matforum ble stiftet i 1949 og har ca. 650 medlemmer fra næringsmiddelbransjen representert via ansatte hos produsenter, leverandører, konsulenter, utdanningsinstitusjoner og forskere.  Formål og virksomhetside er å danne et profesjonelt næringsmiddelrettet teknologisk forum som er faglig interessant og nødvendig.  

Da foreningen ble stiftet var navnet Konservindustriens Teknologforening og etterhvert som andre konserveringsmetoder kom til så ble det skiftet til Næringsmiddelindustriens Teknologforening.  I 1985 så man nødvendigheten av å korte ned på det og dagens navn Teknologisk Matforum ble til.  Samtidig fikk vi ny logo, navnet vårt med duftranker over.  Navnet forkortes til TeMa, og derved ble merkevarene TeMa-dager og TeMa-utstilling født.  

TeMa er et forum for ide- og kunnskapsutveksling.  For å holde våre medlemmer faglig oppdatert arrangerer vi Næringsmiddeldagene, TeMa-dager og vi har en egen fagside i bladet Matindustrien.  

Næringsmiddeldagene arrangeres i ulike byer fra onsdag til lørdag i uke 4 hvert år og har ca. 200 deltagere.  Møtet består av et aktuelt fagprogram, bedriftsbesøk, utstilling og et sosialt program.  

TeMa-dagene arrangeres som regel i Oslo og disse er en fordypning i de ulike emnene som er aktuelle for medlemmene. Vi tar opp hygiene, merking, teknologiske nyvinninger, prosessforbedringer, tollkurs, matskandaler, sertifisering, produktutvikling og mye annet.  På disse TeMa-dagene deltar det mellom 25 og 75 personer.  

Alle våre møter er åpne også for ikke-medlemmer, men medlemmene deltar til en rimeligere pris.  Medlemmene i TeMa kan også delta på møtene til våre nordiske søsterforeninger til redusert pris.

Teknologisk Matforum er et bindeledd mellom industri, forskning og forvaltning.  Dette skaper et verdifullt nettverk og gir muligheter for ide- og kunnskapsutveksling mellom representanter fra ulike deler av bransjen.  Vi har også god kontakt med forskningen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Forbrukerrådet, opplysningskontorene og universitetene, noe som er meget verdifullt for medlemmene.  

TeMa er en ideell profesjonsforening uten støtte fra noe sted, noe som gjør at vi kan ta opp en sak fra alle sider.  Alle bidrar ut fra genuin interesse.  Både styre, komiteer, møteledere og foredragsholdere bidrar kostnadsfritt og det er kun en fulltidsansatt i forumet.  All kommunikasjon med medlemmene foregår via mail, nyhetsbrev og nettsider, noe som gjør at vi på kort varsel kan sette opp en TeMa-dag om et eventuelt problem som måtte oppstå for mat- eller drikkeindustrien.        

Mer om TeMa

Studere eller forske i utlandet?
Studere eller forske i utlandet?
Styret i Teknologisk Matforum
Styret i Teknologisk Matforum
Årsmøter og styreledere
Årsmøter og styreledere
Lover for Teknologisk Matforum
Lover for Teknologisk Matforum
Referater fra årsmøtet 2021
Referater fra årsmøtet 2021
Innkalling til årsmøte 2021
Innkalling til årsmøte 2021
Studenttilbud
Studenttilbud
Ide- og kunnskapsutveksling
Ide- og kunnskapsutveksling
Vedtekter Fondet
Vedtekter Fondet
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×