Næringsmiddeldagene 27-29. januar 2021, Stavanger

Disse finner sted på Radisson Blu Atlantic Hotel midt i Stavanger.  Du velger selv om du ønsker å delta fysisk eller om du vil delta via nett.

Du kan trygt melde deg på, vi har hatt møte med hotellet og de er ekstremt "runde", både mht. avbestillinger, endringer og utvidelse av arealer for å ha god avstand. Møtet vil bli "live-streamet", så du får det med deg enten du møter opp eller bestemmer deg for å bli hjemme i siste liten. Også prisingen av møtet er tilrettelagt slik at du kun betaler for det du er med på der og da.    

PROGRAM:

 

  ONSDAG 27. JANUAR:
Kl. 10.00 Åpning av TeMa-utstillingen/registrering/kaffe
Kl. 11.00 Bussavgang fra hotellet til bedriftsbesøk med bespisning - velg et alternativ:
  A)  Kviamarka (Prima Jæren, Den Stolte Hane Jæren, TINE Meieriet Jæren samt innlegg fra Kåre Wiig, Miljøgartneriet
  B)  Salikatt Bryggeri
  C)  IVAR - landets mest moderne gjenvinningsanlegg
  D)  Fatland Jæren
  Bussene returnerer til hotellet ca. kl. 16.00.
  Dersom bedriftsbesøk ikke kan gjennomføres av smittevernshensyn, så blir det i stedet en presentasjon av dem alle digitalt i Atlantic Hall, og vi legger opp dagen med pauser og utstilling - som de andre konferansedagene  (se alternativt program - "Program m.alt i salen" - under) 
Kl. 19.30 Quiz-kveld og god mat i Kiellandssalen på hotellet - aperitif i Vinterhagen (også her kan det bli en endring til Atlantic Hall dersom en-meters regelen skal opprettholdes.
   
  TORSDAG 28. JANUAR:
Kl. 09.00 TeMa-utstillingen/kaffe/Registrering av nyankomne deltagere 
Kl. 09.30 Velkommen til Stavanger v/ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger Kommune
Kl. 09.40 Åpning v/Stig-Yngve B. Pedersen, styreleder i Teknologisk Matforum

Kl. 09.45

"PANDEMI I VÅR TID - Beredskap, mattrygghet og matsikkerhet" 

  Møteleder: Ernæringsfysiolog Åsta Otteren Ellingsen, Teknologisk Matforum
Kl. 09.45 "Fra Wuhan til norsk lockdown"  v/avdelingsdirektør Jakob Linhave, Helsedirektoratet 
Kl. 10.00 "Koronapandemien:  Beredskapsarbeid relatert til mattrygghet, personell og opprettholdelse av samfunnskritisk produksjon" v/kvalitetssjef Ane Grjotheim, Orkla Foods Norge AS
Kl. 10.15 TeMa-utstillingen/kaffe
Kl. 10.40 Hovedsponsor
Kl. 10.45 "Norsk økonomi etter pandemien - og hvordan fungerte det mht. norsk selvforsyningsgrad, lagring og matsikkerhet?" v/fagsjef næringspolitikk Gerhard Salicath, NHO Mat og Drikke
Kl. 11.00 Åpen debatt med innlederne i plenum
Kl. 11.30 TeMa-utstillingen/kaffe og mellommat
Kl. 12.20 Dagens sponsor 

Kl. 12.25 

"TEKNOLOGI, BÆREKRAFT OG PRODUKTUVIKLING"

  Møteleder:  Spes.rådgiver utdanning og kompetansepolitikk Espen Lynghaug, NHO Mat og Drikke
Kl. 12.25 "Matindustrien 4.0 - Nye teknologiske utfordringer for personell i matindustrien" v/møteleder Espen Lynghaug og prosjektleder Lars Lindland, NHO Mat og Drikke.  En podiesamtale med deltagere i det to-årige kompetanse- og utviklingsprosjektet om hvordan ta i bruk ny teknologi og om likheter og ulikheter i næringene.
Kl. 13.05 "Når samfunnsnyttig teknologi ikke når frem - Erfaringer fra kommersialisering av ny opptiningsteknologi" v/Johan Fredrik Dahle, gründer og tidl.daglig leder i Icefresh AS
Kl. 13.30 TeMa-utstillingen/kaffe og mellommat
Kl. 14.15 "CASE:  Bærekraftig produktutvikling med vegetartrenden i fokus" v/R&D Manager Laura Gil Martens, AM Nutrition AS og daglig leder Guro Espeland, JÆDER Ådne Espeland AS
Kl. 14.45  ÅRSMØTE (Generalforsamling og Medlemsmøte) avbrutt av
   Kåseri m.smaksprøver "Norsk mat og drikke - et moderne eventyr" v/daglig leder Guro Espeland, JÆDER Ådne Espeland AS og daglig leder Fabian Widmer, Det Norske Brenneri 
Kl. 19.30 Kåring av beste stand og aperitif i utstillingslokalene
Kl. 20.00 Festmiddag i Atlantic Hall (festantrekk)
   
   FREDAG 29. JANUAR:
Kl. 09.00   TeMa-utstillingen/kaffe
Kl. 09.25  Velkommen v/styreleder Stig-Yngve B. Pedersen, Teknologisk Matforum

Kl. 09.30

 "GOD MAT HELE LIVET"

   Møteleder:  Fabrikksjef Janne Haugdal, Matpartner AS
Kl. 09.30  "Skråblikk på Matnasjonen Norge" v/professor i ernæring Birger Svihus, NMBU 
Kl. 10.00 "CASE: Ernæringsriktige produkter i praktisk forpakning" v/Ole Jørgen Møller, gründer i Holmens AS og Eng Fugl AS
Kl. 10.20 Hovedsponsor
Kl. 10.25 TeMa-utstillingen/kaffe - Utsjekking av hotellværelsene i pausen
Kl. 11.15 "Matlyst - for sunn og aktiv alderdom" v/seniorforsker Øydis Ueland, Nofima, og forsker, forskningsbasert innovasjon phD Johanne Brendahaug, TINE Innovasjon og marked

Kl. 11.40

"EMBALLASJE - HELT UNØDVENDIG?" 

  Møteleder:  Styreleder Stig-Yngve B. Pedersen, Teknologisk Matforum
Kl. 11.40 "Veikart for sirkulær plastemballasje sett i lys av dagens emballasjebehov" v/stortingsrepresentant Ola Elvestuen
Kl. 12.00 TeMa-utstillingen/kaffe og mellommat (Utsjekking av hotellværelsene dersom det ikke allerede er ordnet).
Kl. 12.50  Dagens sponsor
Kl. 12.55 "CASE:  ReducePack - bærekraftig matemballering i praksis" v/seniorforsker Dr.scient. Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima, og senior emballasjeutvikler Thomas Eie, BAMA
Kl. 13.20 "CASE: Langtidsholdbar mat fra boks til kartong - grønne fordeler?" v/senior fagsjef emballasje Lisbeth Nilsen, Nortura SA
Kl. 13.40 "Norsk emballasje - også i eventyrland?" v/seniorpartner Hans Geelmuyden, Geelmuyden Kiese
Kl. 13.55 Avslutning av Næringsmiddeldagene 2021

Nedenunder finner du presentasjon av foredragsholdere og besøkebedrifter, priser og informasjon samt hva som er ledig mht. stands og sponsormuligheter.  Utstillerne vil denne gangen få levere en presentasjon a 2 minutter, og disse vil bli kjørt i pausene til dere som skal følge møtet på nett.  

Filer

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×